Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
Empowerment, Empowerende Omgeving

Deze publicatie is een bewerking van het onderzoek door het Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap (iRv). De centrale vraagstelling was 'Welke elementen bepalen het empowerend handelen van een organisatie en haar professionals '.
Doel was om daarmee een wetenschappelijke basis te leggen voor de ontwikkeling van een praktisch instrument om ‘vast te kunnen stellen in welke mate een organisatie empowerend handelt naar personen (klanten of medewerkers) met een arbeidsgerelateerde vraag.’

Nederlandstalige versie »»

English version »»