Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
Request-VrijBaan team operationeel vanaf augustus

De projecten zijn afgerond
In de afgelopen jaren hebben de instellingen van REA-College Nederland samen met enkele belangrijke spelers uit de re-integratieketen met succes twee projecten gerealiseerd op het gebied van empowerment. Vanuit de hypothese dat empowerment leidt tot grotere autonomie, tot het maken van eigen, zelfstandige keuzes en daarmee tot een grotere slaagkans van het re-integratietraject is in het VrijBaanproject gekeken naar de individuele empowerment van een persoon. In het REQUESTproject is deze kennis toegepast en benaderd vanuit het omgevingsperspectief.

De producten zijn gedefinieerd
Op het gebied versterking van individuele eigen regie biedt REA College Nederland een aantal trainingen onder de noemer:
VrijBaan Empowerment Methode

Op het gebied van de empowerende benadering zijn de REQUEST instrumenten ontwikkeld:
- De Quick Scan
- De REQUEST Ontwikkelingmodules

De markt ligt open
Binnen de markt voor reactivering, integratie en re-integratie wordt empowerment, autonomie, eigen regie steeds belangrijkere thema's. Op Nederlandse, maar ook op Europese schaal bestaat er dan ook een grote belangstelling voor de producten uit de projecten VrijBAan en REQUEST. Door de specifieke kennis, producten en expertise te vermarkten grijpt REA College Nederland de kans om zich als expertisecentrum te profileren, niet alleen in Nederland maar ook in Europa.