Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
25 maart Seminar "Op eigen kracht"

Het seminar werd georganiseerd door het Programma Cultuuromslag Wajong, een interdepartementaal programma van het minsterie van SZW, in samenwerking met de ministeries OC&W, VWS, Jeugd & Gezin Crossover en het UWV. Een groep van 60 professionals uit onderwijs, zorg en werk, beleidsmedewerkers van het UWV en de departementen hebben enthousiast deelgenomen aan de bijeenkomst.
uitgebreid verslag