Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
De 'Situationele' VrijBaan-vragenlijst

Breed toepasbaar
De VrijBaan-vragenlijst is ontwikkeld om de individuele empowerment van een persoon in kaart te brengen. Oorspronkelijk was het instrument specifiek gericht op mensen met een handicap en het heeft voor die groep ook zijn betrouwbaarheid bewezen.
Op basis van deze specifieke lijst is een nieuwe versie ontwikkeld die toepasbaar is voor een veel grotere groep van mensen.

Situationeel
De lijst is gebaseerd op een nieuw inzicht, nl. dat empowerment altijd speelt in situaties waarin sprake is van een maatschappelijke achterstand. Het maakt daarbij in principe niet uit of het gaat om een lichamelijke beperking, een werkloosheidssituatie, een burn-out of een chronische ziekte.

De 'situationele' vragenlijst brengt empowerment in beeld in een situatie die iemand als belemmerend ervaart bij het vinden en behouden van werk.

Universeel en verbeterd
Daardoor konden verschillende versies van de oorspronkelijk vragenlijst worden teruggebracht tot één universele ‘situationele lijst’.

En verder:
• zijn de vragen taalkundig verbeterd en eenvoudiger geformuleerd;
• gaan de vragen uit van een “situatie” die iemand als belemmerend ervaart;
• is de referentiegroep vergroot en bestaat uit een dwarsdoorsnede van de bevolking;
• is de lijst online beschikbaar.