Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
5 januari: De VrijBaan Train de trainer geŽvalueerd


Goede evaluatie van de eerste cursus 'Train de trainer'

De cursus Train de Trainer was de eerste tweedaagse cursus, bedoeld om trainers, coaches, docenten, begeleiders te trainen in de toepassing van de VrijBaan Empowerment vragenlijst en de VrijBaan Empowerment Methode. De cursus leidt tot een certificering.

De cursisten waren erg tevreden over de inhoud. Vooral het opbouwen van een trainingsprogramma aan de hand van de uitkomsten van een test (de vragenlijst) en de empowerende houdingsaspecten scoorden hoog. Enkele reacties van de cursisten:

'Positief, omdat concreet is geworden wat hoe en met welk effect je empowerment kunt trainen.'

'Een cursus met een heldere opbouw, deskundige docenten, die je enthousiast maakten om met de methode te beginnen en leidinggevenden te overtuigen van de meerwaarde ervan.'

'Jullie hebben mij veel positieve ervaringen laten ontdekken. Jullie boden veiligheid, ruimte om mezelf en vertrouwen in mijn eigen deskundigheid. De cursus was inspirerend, prettig en wel erg vermoeiend, maar heeft mij enthousiast gemaakt om er mee aan de slag te gaan.'