Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
3 februari: Transnational meeting, Ghent

Een 'empowermentfoto'
De bijeenkomst in Gent was een werkdag en bedoeld om nader kennis te maken met de Belgische collega's en informatie uit te wisselen over recente ontwikkelingen op gebied van kwaliteitssystemen.

Guus Verbeek is nauw betrokken bij werkpakket 2 (instrumentontwikkeling) schetst zijn opdracht in de kern: 'Vanuit het REQUEST zoeken wij naar een instrumentarium om een foto te kunnen nemen van een organisatie. Die foto moet ons iets zeggen over hoe die organisatie presteert op het gebied van het aanbieden van een empowerende omgeving'.

Ook het Belgische project is op zoek naar een soortgelijk instrument. Tijdens de werkdag laten zij een aantal instrumenten de revue passeren, zoals het 'Welzijnskompas', 'Het kwaliteitenspel' en het 'Paradox'-instrument.