Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
VrijBaan Empowerment Methodiek

De VrijBaan Empowerment Methodiek is een aanpak om via meting van persoonlijk empowermentniveau aan de slag te gaan met gerichte trainingen en/of interventies. De methode is uitgebreid beschreven in een handboek.
Handboek VrijBaan Methode

Flyer VrijBaanmethode

De VrijBaan-vragenlijst
De VrijBaan vragenlijst is een zelfbeoordelingslijst die inzicht geeft in de zes empowermentcomponenten. Dit is het 'empowermentprofiel'.


De Empowerment Training
Het empowermentprofiel is het uitgangspunt voor een trainingsprogramma, gericht op verwerving van de vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor een versterking van zelfregie.


Empowerende competenties voor trainers
De tempowerment-trainer moet een goed beeld te hebben van zijn eigen 'empowerende' vaardigheden. Inzicht in wat deze competenties zijn, mogelijk aangevuld met een opleiding kunnen ondersteuning bieden.
Empowerende competenties

Trainingsaanbod

De VrijBaanmethode is ontwikkeld in het VrijBaanproject (2002 2005)

The VrijBaan method was developed in the VrijBaan project