Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
De VrijBaan Empowerment Training

Een multidisciplinair team van ervarings- en inhoudsdeskundigen heeft zo’n 180 oefeningen en opdrachten in een trainingshandboek bijeen gebracht. Alle modules zijn geselecteerd en ingedeeld op grond van hun geschiktheid om één of meerdere empowermentcomponenten te versterken.
Flyer empowermenttraining »»

Om een op de persoon toegesneden trainingsprogramma samen te stellen is de expertise van een professionele trainer nodig. Deze houdt bij de keuze van de modules rekening met de leervraag, de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de deelnemer en met de logische samenhang en afwisseling tussen de geselecteerde oefeningen.
REA College Nederland verzorgt trainingen voor professionals die willen werken met de VrijBaan Empowerment Methode.
Flyer Empowerment Methode »»